Δικαίωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας τράπεζα η οποία ζητούσε, με προσφυγή της, να μη φορολογηθεί η πώληση μετοχών γιατί ήταν ζημιογόνα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, ερμηνεύοντας τα άρθρα του Συντάγματος αλλά και τους νόμους που ίσχυαν κατά το 2009 -όταν άρχισε η δικαστική διαμάχη- έκρινε ότι «υπόκειται σε φόρο εισοδήματος η προσαύξηση της περιουσίας που πηγάζει από την πώληση μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι το κέρδος που προσπορίζεται ο πωλών τις μετοχές από τη μεταβίβαση αυτή, ενόψει της υπεραξίας τους».


Σύμφωνα με τους δικαστές του Β» τμήματος, η επιβολή φόρου εισοδήματος, προϋποθέτει κερδοφόρα πώληση, είναι δε διάφορο το ζήτημα του τρόπου υπολογισμού και φορολόγησης της σχετικής περιουσιακής προσαύξησης. Συνεπώς συνεχίζουν οι δικαστές, «έπεται ότι, αν η πώληση τέτοιων μετοχών είναι ζημιογόνα για τον πωλητή, δεν γεννάται φορολογική οφειλή, βάσει του άρθρου 13 παρ. 2 του ΚΦΕ, ο δε καταβληθείς φόρος πρέπει είτε να επιστραφεί στον πωλητή είτε να συμψηφιστεί με το φόρο εισοδήματος που αυτός τυχόν οφείλει για την ίδια χρήση».

Έτσι, το ΣτΕ ακύρωσε φύλλο ελέγχου φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους του 2010, κατά το μέρος που με αυτό επιβλήθηκε σε βάρος της ρράπεζας φόρος εισοδήματος 250.000 ευρώ, λόγω πώλησης μετοχών καθώς και πρόσθετος φόρος 55.000 ευρώ.Επιστροφή στο trelokouneli.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ