Μετά από σχεδόν 100 χρόνια βρήκαν τη λύση σ’ ένα ακόμη πρόβλημα που αφορούσε στον αριθμό 3. O Andrew Booker από το Πανεπιστήμιο του Bristol και ο Andrew Sutherland από το Massachusetts Institute of Technology, βρήκαν μία μεγάλη λύση στο μαθηματικό πρόβλημα που είναι γνωστό ως γινόμενο των τριών κύβων.

nasa-71747-unsplash.jpg