Ένα επίκαιρο λεξικό για Νομικούς & Διπλωμάτες

Νομικοί & Διπλωματικοί Όροι σε ένα νέο εννοιολογικό λεξικό Το “Εννοιολογικό Λεξικό Νομικών και Διπλωματικών Όρων, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμοί & Οικονομία με αποδόσεις στην Αγγλική – Γαλλική» του Πρέσβη κ.